Hitélet

A kollégium vallási arculata

Fontosnak tartjuk, hogy a vallási élet gyakorlása nem külső kötelezettség, hanem belülről fakadó igény és öröm.
Tudjuk, hogy ezt nem minden diák hozza magával otthonról, ezért legfőbb feladatunk a mindenkiben meglévő belső igény fölfedeztetése, és örömként való megélése.
A katolikus egyház liturgikus életébe, az egyházi év ünnepeibe való személyes elkötelezettségen alapuló bekapcsolódás kulcskérdés, hisz ezáltal válunk egyházunk élő tagjává, s a Szentlélek befogadása által tudatosulhat bennünk hivatás és küldetéstudatunk a hit hiteles megélése és továbbadása területén.
Ezért elengedhetetlenek a liturgikus programok, amelyek hála istennek a többség számára várt, belső igényt betöltő események.

  • Minden este csoportonként esti, napzáró imát végzünk a kollégiumi kápolnában a diákok szervezésében.
  • Minden szerdánn este bekapcsolódunk az Egyház hivatalos imájába, a zsolozsmába, és vesperást éneklünk.
  • Elsőcszerdánként hagyományápoló módon Jézus Szíve tiszteletére szentmisét végzünk és elmondjuk a Jézus Szíve Litániát.
  • Minden kollégista részt vesz az iskolai keretben szervezett rekollekciókon, lelki napokon, lelkigyakorlatokon.
  • De legfontosabb, hogy életünk minden mozzanata Krisztusi szellemben történik, mert „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért” Jn 15,13.
%d bloggers like this: