Békesség e háznak! És minden lakójának!

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan iskolalelkészünk, Nagy Csaba atya, aki maga is „kollégista”, rövid szertartás keretében megszentelte az iskolától távolabb lakó tanulóink második otthonát.

A diákok izgatottan, nyitott szívvel és lélekkel fogadták az áldást, amely után Csaba atya szentelt vízzel meghintette a lakószobákat és a közösségi helyiségeket (a gonosz cselvetéseinek távoltartása miatt nem spórolt a szenteltvízzel, az asszisztencia pedig derekasan füstölt az arra érdemes lakószobákban :)).

Az ajtók fölé felkerült a felirat: 20+C+M+B+24. A három betű a CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT latin áldás kezdőbetűi. Jelentése: KRISZTUS ÁLDJA MEG E HÁZAT.

Ez a néhány betű egész évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és bánatban emlékeztet minket arra, hogy Krisztus áldó keze minden körülmények között (második) otthonunk felett van.

Fotó: Hubai Levente tanár úr

Leave a Reply

%d bloggers like this: