Házszentelés a kollégiumban

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan iskolalelkészünk, Nagy Csaba atya, rövid szertartás keretében megszentelte kollégiumunkat, az iskolától távolabb lakó diákjaink második otthonát. A diákok izgatottan, nyitott szívvel és lélekkel fogadták az áldást, amely után Csaba atya szentelt vízzel meghintette a lakószobákat és a közösségi helyiségeket. Az ajtók fölé felkerült a felirat: 20+C+M+B+23. A három betű a CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT latin áldás kezdőbetűi. Jelentése: KRISZTUS ÁLDJA MEG E HÁZAT.

 „P.: Isten, minden áldás forrása, halmozza el a kollégium lakóit bőséges kegyelmével, és őrizze meg őket az új esztendőben erőben és egészségben.

V.: Ámen.

P.: Adjon nekik állhatatos hitet, rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy kitartsanak a szeretetben.

V.: Ámen.

P.: Adjon nekik békét az életben, eredményt a tanulásban, buzgóságot az imában, és végül örök életet.

V.: Ámen.

P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon a kollégiumra és minden lakójára, és maradjon rajta mindenkor.

V.: Ámen.”

Fotók: Hubai Levente tanár úr

Leave a Reply

%d bloggers like this: