Kollégiumi ballagás

Április 25-én régi szép hagyományunkat ápolva 2 év szünet után újra megszervezhettük a kollégiumi ballagást. Kollégiumi közösségünk lelkesen készült végzős diákjaink búcsúztatására.

Alsóbb éves diákjaink örömmel gyűjtötték a virágokat a folyosók ünnepi díszbe öltöztetéséhez. Az utolsó, ünnepélyes csoportfoglalkozás után a 11. évfolyamos tanulók virággal ajándékozták meg az útra induló ballagókat. Ezután felhangzott a csengő és a már jól ismert ballagási énekek, majd a csoportvezetők az itt maradó mosolygós arcú diákjaink sorfala között végigvezették őket a sokszor bejárt folyosókon. A díszterem-kápolnában meghitt, bensőséges ünnepség keretében köszöntünk el gimnáziumi tanulmányaikat befejező kollégistáinktól. Konzili Ignác kollégiumvezető búcsúbeszéde után Hajdú Eszter (10.c)  Wass Albert: Üzenet haza című versét szavalta el. Az itt maradó diákok jókívánságait, emlékező és biztató szavait Tasi Bettina (11.a) tolmácsolta. A végzős tanulók nevében pedig Linzenbold Fedra (12.c) búcsúzott. Pohorilják Viktória zongorajátékával színesítette ünnepségünket.

Mindig megható, amikor a tizenkettedikesek nevük elhangzása után aláírják a kollégium emlékkönyvébe ajándékozott tablóképüket.

A szépen megterített asztaloknál jó hangulatban fogyasztottuk el az ünnepi vacsorát. Az est további része is örömteli együttléttel, hangulatos beszélgetésekkel, közös sportolással telt.

Szerző: Konziliné Bunya Julianna tanárnő

Fotó: Hubai Levente tanár úr

Leave a Reply

%d bloggers like this: