AktuálisHagyományainkKözösségi életKultúra

A költészet napját a Szent Imre Kollégiumban is megünnepeltük

Szabadság, szerelem, haza és haladás talán gyakoribb ihletői a költőknek, mint a mindenség Ura. Mégis voltak mindig, a legnagyobb költők között is, akik versben fordultak Istenhez vagy Krisztushoz, az Isten-emberhez. Olykor azért, hogy megrendült áhítatukat fejezzék ki, olykor mert a mélységből kiáltottak Hozzá, máskor mert küszködtek Vele, a hit sziklája és a tagadás örvénye közt hányódva szomjaztak a bizonyosságra.

A húsvéthoz közeledve, a nagyböjti időszakhoz kapcsolódva ilyen Istenes versekkel ünnepeltünk a kollégiumban. A nagyszámú érdeklődő közönség előtt 12 diákunk vállalkozott a versek tolmácsolására. A szavalatok között felhangzó zenei részletek (zongora, fuvola, gitár) is segítették az érzelmi és hangulati elmélyülést, nagyböjti előkészületeink kiteljesedését.

Kegyelemteljes, áldott húsvéti ünneplést kívánunk!

Leave a Reply