„István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával!”

„Harcosok nem mind lehetünk, vértanúknak aligha kell lennünk, holtig való fogadalmas szüzességre csak kevesen vannak kiválasztva, de a keresztény lélek hősiességére mindnyájan hivatva vagyunk…” – ezt üzeni számunkra intézményünk védőszentjének, Szent Imre hercegnek életpéldája.

Az iskolában szentmisében, a kollégiumban irodalmi összeállítással emlékeztünk meg névadónkról. A Képes Krónika valamint egy csángó legenda ódon mondataival, egy 18. századból származó ének archaikus dallamával, Sík Sándor, valamint Sajó Sándor versei segítségével idéztük meg a lélek hősének, Szent Imrének alakját. A nap végére megerősödtünk abban, hogy a szentimrés mindennapokat csakis iskolánk jelmondatának szellemében érdemes és szabad élni: „Istvántól örökölt hittel, Gizellától példázott szeretettel és Imrétől örökbe hagyott tisztasággal élünk, dolgozunk…, Isten segítségével alakítjuk önmagunkat és a magyar jövendőt.”

Szerző: Konziliné Bunya Julianna nevelőtanár

Fotók: Hubai Levente nevelőtanár

Leave a Reply

%d bloggers like this: