„Ballagás nélkül” – de nem búcsú nélkül!

2020. június 11-13-ig tartott a gimnáziumunkban az érettségi vizsga, melynek ünnepélyes befejezésekor került sor az osztályok szerinti búcsúra.

Az idei ” különleges évben” minden hagyományunktól eltérve maradt el a kollégiumi ballagás is, és csak reménykedhettünk abban, hogy végzős kollégistáinkat még viszont láthatjuk. A digitális lehetőségek adottak voltak, élt is vele a kollégium vezetése, de a személyes gratulációkat ez nem helyettesíthette. A lányoknál Konziliné Bunya Julianna tanárnő, a fiúknál Hubai Levente tanár úr csoportja búcsúzott el a 2019-2020. tanévben.

A tizenkettedikesek érettségi vizsgája kiválóan sikerült, és a kápolnában tartott osztályonkénti kis ünnepségek keretében büszkén hallgattuk az érettségi elnökök elismerő szavait.

Diákjaink megköszönték nevelőtanáraiknak a négy vagy akár nyolc évig tartó közös mindennapok kitartó munkáját és elbúcsúztak a kollégium épületétől is.

Nagyon sok szeretettel kívánunk tanítványainknak minden jót, sikeres felvételit a felsőoktatási intézménybe, ahová jelentkeztek, és az „új kollégiumba” is. Kísérje Isten áldása útjukat!

A cikket írta és a fotókat készítette: Zagyva Klára tanárnő

Leave a Reply

%d bloggers like this: