HagyományainkKözösségi élet

Kollégiumi ballagás

Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.

Nagy László

2019. április 29-én a Szent Imre Kollégiumban a végzős diákok elballagtak. A tizenegyedikes diákok és a kollégium tanári kara a tavaszi szünet óta a ballagás előkészítésén dolgozott, a ballagókat feldíszített tanulók és virágos folyosók fogadták. A gyerekek mindannyian ünneplőbe öltözve várták, hogy elinduljanak a végzősök.

A csoportvezetők végig vezették őket a kollégium épületében, a tanulókból indulva szobáik felé. Sorfal, virágözön és megható ének kísérte  útjukat. Bájos, mosolygós gyermekarcok, melyek meghatódottságot, örömöt és büszkeséget tükröztek.

A kápolnában zajlott az ünnepség, melyet Konzili Ignác kollégiumvezető nyitott meg beszédével Több meghívott vendég is részt vett az eseményen, Bákonyi János iskolalelkész, valamint nyugdíjazott kollégiumi munkatársak. Az itt maradó diákok jókívánságait, emlékező és biztató szavait Zsohár Zsófia (11. b) tolmácsolta. A diákok verseket szavaltak és egy kiváló zongorajáték után a ballagók nevében Papp Dávid (12. a) köszönt el az alsóbb éves társaitól.

A kollégiumban régi hagyomány, hogy a tizenkettedikesek a tablóképüket ajándékba adják a kollégium albumába és azt aláírásukkal látják el, méghozzá itt, ünnepélyes keretek között. Zárásul ez is megtörtént. 

Ballagási dalok eléneklése után átvonultak a gyerekek az ebédlőbe, ahol szépen megterített asztalon várta őket az ünnepi vacsora.

Hangulatos beszélgetésekkel fejeződött be a kollégiumi ballagás, melyre sokan -sok év múlva is- szívesen fognak visszaemlékezni.

Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot.

Kölcsey Ferenc